Korrektur

Få gennemgået din tekst for uhensigtsmæssigt sprog og grammatiske fejl. Jeg læser korrektur på alle slags tekster, fx  jobansøgninger, pjecer, artikler, hjemmesider, universitetsopgaver, magasiner, fagblade og bøger. Du kan vælge mellem tre typer korrekturlæsning:

1. Slåfejl og grammatiske fejl
Her rettes udelukkende slåfejl, stavning, tegnsætning og grammatiske fejl. Denne type korrektur er relevant, hvis der er styr på tekstens  budskab og formuleringer, og der bare mangler finpudsning.

2. Formuleringer
Ud over stavning og tegnsætning tjekkes formuleringer og sætningsopbygning. Der luges ud i inkonsekvent sprogbrug, irriterende gentagelser og meningsforstyrrende sætninger. Denne type korrektur er relevant for de fleste tekster, og resultatet er en tekst, der er korrekt på alle niveauer.

3. Omskrivning
Her ses ikke bare på grammatik og formuleringer, men også på tekstens budskab og opbygning. Teksten skrives igennem, så den er flydende og lettilgængelig. Her ændres ikke kun ukorrekte formuleringer, men også formuleringer der kan blive bedre.  Dette er relevant, når teksten trænger til opstramning og spidsformulering af budskabet.  Læs mere om omskrivning.

Pris
Prisen afhænger af tekstens omfang, hvilken type korrektur du ønsker, og hvor stram deadline er. Send en prøve på teksten til  christina@godeord.dk, og få et tilbud.